Tóm tắt đề tài
Điều tra sâu bệnh hại chính trên cây cao su tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng trừ
Phạm Văn Tần
Ngày cập nhật: 21/04/2011

Mã số tài liệu: KHCN0056

Tên đề tài, dự án: Điều tra sâu bệnh hại chính trên cây cao su tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng trừ

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tần

Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Tỉnh

Mã số đề tài:

Số lượng: 71

Bắt đầu: 2005

Kết thúc: 2007


Tóm tắt:

Kết quả điều tra nghiên cứu trên ba vùng trọng điểm trồng cao su ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra 12 đối tượng sâu, bệnh hại trên hai loại hình cao su KTCB và KD. Kết quả phân tích giám định 9 mẫu bệnh, đã xác định được 8 loại nấm gây bệnh. Các bệnh hại chính là: bệnh héo đen đầu lá, bệnh loét sọc mặt cạo, bệnh xì mủ, bệnh phấn trắng.

File đính kèm: PDF File

 

 Gửi tin qua E-mail   In ấn
Các tin đã đăng khác
Tên đề tài, dự án: Tài liệu hướng dẫn chạy bộ chương trình LUSHUONG
Hoàng Tấn Liên
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Hướng dẫn sử dụng mô hình thủy lực IMECH_1D
Hoàng Tấn Liên
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MARINE VERSION 6.0
Hoàng Tấn Liên
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Hướng dẫn sử dụng chương trình PHANBO_MUA
Hoàng Tấn Liên
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Điều tra cơ bản tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Cư
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Báo cáo tóm tắt huyện A Lưới: Điều tra cơ bản tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Cư
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Điều tra cơ bản tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Cư
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án:Báo cáo tóm tắt huyện Hương Thủy: Điều tra cơ bản tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Nuyễn Văn Cư
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Điều tra đánh giá tiềm năng đất đai vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển kinh tế
Hồ Chín
 (03/06/2011)
Tên đề tài, dự án: Báo cáo tóm tắt: Điều tra đánh giá tiềm năng đất đai vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển kinh tế
Hồ Chín
 (03/06/2011)
Trang:[1]2345678910Trang sau
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:  
 
Tìm kiếm thông tin